Welkom
home  > deelnemen  > 

Nieuwe uitstraling Avond4daagse

NWB en KNBLO-NL slaan handen ineen

NWB en KNBLO-NL organiseren hun avondvierdaagsen in 2014 voor het eerst onder gezamenlijke vlag. Om een uniforme uitstraling te garanderen, zijn een nieuw beeldmerk en een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Op 23 januari 2014 werden de nieuwe ‘look and feel’ voor het eerst gepresenteerd tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van beide wandelsportorganisaties.

De nieuwe huisstijl voor de Avond4daagse is ontwikkeld door het grafisch ontwerp- en communicatiebureau Diep Arnhem. Dat werkt in opdracht van een werkgroep, bestaande uit medewerkers en vrijwilligers van NWB en KNBLO-NL. Uiteraard hielden die hoofdzakelijk rekening met de doelgroep van de Avond4daagse: kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar.

Rumoer

Ballonnen met frisse kleuren staan in het nieuwe ontwerp centraal. Die ballonnen kunnen zweven, huppelen en wandelen, maar dienen daarnaast ook als tekstballon. ‘Wat we uit willen drukken, is het rumoer rondom een avondvierdaagse’, vertellen Annemiek de Boer en Gijs Janssen, lid van de werkgroep. ‘De Avond4daagse staat voor gezelligheid, baldadigheid, zingen, samen met vriendjes en vriendinnetjes iets ondernemen en lol maken. Die boodschappen van het evenement willen we met korte tekstjes in de ballonnen nog eens extra benadrukken.’

Voordat het nieuwe ontwerp tot in detail werd uitgewerkt, werd het eerst voorgelegd aan kinderen van verschillende leeftijdsgroepen op een aantal basisscholen. ‘Die reageerden allemaal positief’, zegt Janssen. ‘We gaan er dus vanuit dat dat straks ook voor de meerderheid van de avondvierdaagselopertjes geldt.’ Afgelopen jaar deden zo’n 526.000 kinderen mee aan 550 lokale avondvierdaagsen.

Producten Avond4daagse

De nieuwe huisstijl is inmiddels vertaald naar de bestaande Avond4daagse-producten van NWB en KNBLO-NL. Daarbij gaat het onder andere om posters, stickers, flyers, startkaarten, wandeldiploma’s en routepijlen. Die worden op dit moment geproduceerd en binnen een maand uitgeleverd aan de eerste lokale organisatoren van avondvierdaagsen. Onderstaand kunt u per product alvast een afbeelding bekijken:


Medailles en speldjes

De enige producten die dit jaar nog niet worden vernieuwd, zijn de deelnemersmedailles en vrijwilligersspeldjes. Daarvan waren nog zulke grote voorraden beschikbaar, dat KNBLO-NL en NWB die niet zomaar wilden verspillen. Dit jaar beslist de werkgroep wat er met deze producten in 2015 gaat gebeuren, mede op basis van de dan nog beschikbare voorraden.

Meer nieuws